Uuemad teated

 

   23.05.2022   

Eesti Kohtunike Ühing avaldas pressiteate, milles juhtis avalikkuse tähelepanu kohtunike töökoormusega seotud küsimustele.

Vt lähemalt I ja II astme kohtunike töökoormuse küsitluse tulemuste kokkuvõte

Loe edasi

   21.05.2022   

Eesti Kohtunike Ühing mälestab kurbusega meie seast lahkunud lugupeetud ja armastatud emeriitkolleegi ning ühingu asutajaliiget Henn Jõksi (1955 – 2022). Avaldame sügavat kaastunnet kõigile lahkunud kolleegi lähedastele.

Loe edasi

   20.05.2022   

Justiitsministeerium edastas vastuse ühingu 18.04.2022 pöördumisele seoses kohtunike töökoormusega.

Loe edasi

   06.05.2022   

Rindel viibiva Ukraina Kohtunike Ühingu esimehe Vadym Korotuni poja Mykola Korotuni poolt Euroopa Kohtunike Ühingu 28.–30.04.2022 aastakoosolekul Portos peetud ettekanne Ukraina kohtusüsteemi toimimisest sõjaolukorras. Avaldatakse ettekandja loal. Esitlus on inglise keeles, MS PowerPoint failiformaadis (maht 55 MB).

Loe edasi

   28.-30.04.2022   

Portugalis Portos toimus Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ) aastakoosolek, millel osalesid Eesti Kohtunike Ühingu esindajatena Anu Uritam ja Heiki Loot.

Loe edasi

   18.04.2022   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile pöördumise seoses kohtunike seas läbi viidud töökoormuse küsimustikuga. Pöördumises rõhutati, et kohtunike töökoormusega seotud küsimused vajavad kiiret ja sisulist lahendamist.

Loe edasi

   18.04.2022   

Ühingu juhatus edastas Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse kohtumenetluse avalikkust puudutava halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse seaduse eelnõu 574 SE kohta.

Loe edasi

   23.03.2022   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse kohtuarendust puudutava kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta.

Loe edasi

   21.03.2022   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse juristieksami regulatsiooni väljatöötamise kavatsuse kohta.

Loe edasi

   11.03.2022   

Toimus Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse avatud koosolek, millel oli peamiseks aruteluteemaks kohtunike sotsiaalsed tagatised.

Loe edasi

   18.02.2022   

Esimees Anu Uritam ja aseesimees Leanika Tamm kohtusid videosilla teel Euroopa Komisjoni esindajatega seoses Rule of Law Report'i koostamisega.

Loe edasi

   18.01.2022   

Ühingu juhatus kohtus Tartus Riigikohtu esimehe ja teiste Riigikohtu esindajatega.

Loe edasi

   07.01.2022   

Toimus Eesti Kohtunike Ühingu uue juhatuse esimene koosolek. Koosolekul valiti ühingu aseesimeheks Leanika Tamm.

Loe edasi

   03.12.2021   

Videokonverentsi vormis toimus Euroopa Kohtunike Ühingu aastakoosolek.

Loe edasi

   26.11.2021   

Laulasmaal Arvo Pärdi Keskuses toimus Eesti Kohtunike Ühingu aastakoosolek, millel valiti järgmiseks kaheks aastaks uus juhatus, revisjonikomisjon ja esindajad Balti nõukogus. Ühingu uus esimees on Harju Maakohtu kohtunik Anu Uritam.

Loe edasi

   15.10.2021   

Prantsusmaal Lyonis ja veebis toimus Euroopa Halduskohtunike Ühingu aastakoosolek. AEAJ presidendina jätkab Edith Zeller (Austria).

Loe edasi

   08.10.2021   

Valga kohtumajas toimus ühingu juhatuse koosolek.

Loe edasi

   23.09.2021   

Lätis Riias toimus Balti Riikide Kohtunike Ühingute Nõukogu konverents, mille teemaks olid pandeemiast tingitud muudatused kohtupidamises.

Loe edasi

   14.09.2021   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse riigilõivude ja piirmäärade tõstmist puudutava seaduse eelnõu kohta.

Loe edasi

   11.–12.09.2021   

Videokonverentsi vormis toimus Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu (IAJ) aastakoosolek. IAJ uus esimees on José Manuel Igreja Matos (Portugal) ja Euroopa Kohtunike Ühingu uus esimees on Duro Sessa (Horvaatia).

Loe edasi

   10.09.2021   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse paberivabale kohtumenetlusele ülemineku seaduse eelnõu kohta.

Loe edasi

   10.09.2021   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse nn kohtumenetluse avalikkuse seaduse eelnõu kohta.

Loe edasi