Rahvusvaheline suhtlus

 

Eesti Kohtunike Ühing on järgmiste rahvusvaheliste kohtunike ühenduste liikmeks:

 1. Rahvusvaheline Kohtunike ühingInternational Association of Judges (IAJ)
 2. Euroopa Kohtunike ÜhingEuropean Association of Judges (EAJ)
 3. Euroopa Halduskohtunike ÜhingAssociation of European Administrative Judges (AEAJ)

Eesti Kohtunike Ühing võtab koos Läti ja Leedu kohtunike ühingutega osa Balti Riikide Kohtunike Ühingute Nõukogu tegevusest.

Lisaks on ühing arendanud kahepoolseid suhteid mitmete teiste riikide kohtunike ühingutega, eelkõige Soome Kohtunike Ühinguga.

 


Rahvusvahelised dokumendid

 

Kohtunikke ja kohtusüsteemi puudutavad olulisemad rahvusvahelised dokumendid:

 1. The Universal Charter of the Judge – International Association of Judges (IAJ), 1999 (uuendatud 2017)

 2. Basic Principles on the Independence of the Judiciary – United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1985

 3. The European Charter on the Statute for Judges – Council of Europe, 1998

 4. Ministrite komitee soovitus CM/Rec(2010)12 liikmesriikidele kohtunike kohta: kohtunike sõltumatus, tulemuslikkus ja vastutus – Euroopa Nõukogu, 2010

 5. Magna Carta of Judges (Fundamental Principles) – Consultative Council of European Judges (CCJE), 2010

 6. Opinions of the Consultative Council of European Judges (CCJE)

 7. Report on the Rule of Law – Venice Commission, 2011

 8. Report on the Independence of the Judicial System Part I: The Independence of Judges – Venice Commission, 2010

 9. Resolutions and Declarations the European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ)

 10. Strengthening basic principles of judicial conduct – United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), 2006

 11. The Bangalore Principles – The Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, 2002

 12. Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct – United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2007